Home

MUSIC, LEADERSHIP & YOGA

OPENBARE REPETITIES voor nieuwe CD
20 tot 23 augustus, Austerlitz i.s.m. Jeroen van Veen
*
YOGACELLO
*
SOUNDHEALING & STEMBEVRIJDING
8 september, Wassenaar
 *
EINAUDI LIGCONCERT®
24 augustus, House of Inspiration, Wassenaar – cello & piano (120 min)
25 augustus, Beauforthuis, Austerlitz – met Latifa (90 min)
7 september, House of Inspiration, Wassenaar – met Latifa (90 min)
29 september, Soefitempel, Katwijk aan Zee – met Latifa (90 min)
12 oktober, House of Inspiration, Wassenaar – cello & piano (120 min)
26 oktober, Soefitempel, Katwijk aan Zee – cello & piano (120 min)
LEZING
 Einaudi ligconcerten