Celloles informatie

Beschikbare lesdagen en tijden:

Elke maandag en donderdag is er celloles in Leiden. De lessen duren drie kwartier en zijn in principe individueel. Ook zijn er maandelijks ensemblelessen. Twee keer per jaar (voor de grote vakanties) zijn er cello-inspiratiedagen, waarin leerlingen voorspelen en elkaar inspireren.

Er is geen les in vakanties en op vrije dagen, tenzij expliciet afgesproken of vermeld. Lessen worden vooraf afgesproken en bevestigd per e-mail. Hier zie je de lesdata van seizoen 2015- 2016.

ENSEMBLE DATA:

Maandelijks vinden er ensemblelessen plaats. De precieze details worden gemaild als je wilt komen.

Algemene voorwaarden:

Als er veranderingen in de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst zelf komen, dan zal Leerling hiervan op de hoogte worden gesteld en wordt er mogelijk een nieuwe overeenkomst getekend.

Identiteit en administratie

Leerling verstrekt een kopie van paspoort of ander geldig identiteitsbewijs aan Evelien.

Lestijden en -data, regels over afwezigheid

Lessen worden gegeven op afgesproken vaste tijden (bijvoorbeeld “elke maandag om 19:00u”). Lessen van Leerling of van andere leerlingen met aansluitende tijden kunnen in- of uitlopen, wat kan betekenen dat de afgesproken lestijden iets in tijd kunnen verschuiven. Lessen kunnen niet worden geannuleerd. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van van de met hem/haar afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen worden niet ingehaald. Bij verzuim van Evelien wordt deze les ingehaald of er vindt restitutie plaats, binnen twee weken van de afgesproken les op het rekeningnummer waarvan het oorspronkelijke bedrag is overgemaakt.

Vakanties

Vakanties worden vermeld op deze website. Losse vrije dagen, zoals Pinksteren, Sinterklaas, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pasen en 3 oktober gaan altijd door, tenzij expliciet gemeld.

Opzegging

Opzeggen van de lessen gebeurt schriftelijk of per e-mail. De opzegtermijn is twee maanden. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd, tot wederopzegging.

Lesmaterialen

Leerling verklaart dat hij/zij voldoende mogelijkheid heeft om te oefenen, beschikt over de juiste lesmaterialen, zoals een werkende cello, lesboek (indien nodig), een map met insteekbladen en Leerling heeft beschikking over een computer met internet en e-mailadres en mogelijkheid om muziek daarop af te spelen.

Auteursrecht

Leerling verklaart hierbij dat alle door Eveline verstrekte muziek en andere eventuele auteursrechtelijk gevoelige materialen (waaronder video, bladmuziek en meer) alleen voor persoonlijke non-commerciële en educatieve doeleinden worden gebruikt en nooit zal worden doorgegeven aan derden zonder rechtsgeldige toestemming van de auteurs-rechthebbende(n), ook niet na afloop van deze overeenkomst. Evelien kan bij overtreding nooit aansprakelijk worden gesteld.

Vragen

Bij vragen over de algemene voorwaarden, kun je contact opnemen.