Celloles informatie

Beschikbare lesdagen en tijden:

De lessen vinden plaats in Wassenaar. De lessen duren drie kwartier en zijn in principe individueel. Ook zijn er ensemblelessen. Er is geen les in vakanties en op vrije dagen, tenzij expliciet afgesproken of vermeld. Lessen worden vooraf afgesproken en bevestigd per e-mail. Twee keer per jaar (voor de grote vakanties) zijn er cello-inspiratiedagen, waarin leerlingen voorspelen en elkaar inspireren.

Algemene voorwaarden:

Als er veranderingen in de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst zelf komen, dan zal Leerling hiervan op de hoogte worden gesteld en wordt er mogelijk een nieuwe overeenkomst getekend.

Opzegging

Opzeggen van de lessen gebeurt schriftelijk of per e-mail. De opzegtermijn is twee maanden. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd, tot wederopzegging.

Lesmaterialen

Leerling verklaart dat hij/zij voldoende mogelijkheid heeft om te oefenen, beschikt over de juiste lesmaterialen, zoals een werkende cello, lesboek (indien nodig), een map met insteekbladen en Leerling heeft beschikking over een computer met internet en e-mailadres en mogelijkheid om muziek daarop af te spelen.

Auteursrecht

Leerling verklaart hierbij dat alle door Evelien verstrekte muziek en andere eventuele auteursrechtelijk gevoelige materialen (waaronder video, bladmuziek en meer) alleen voor persoonlijke non-commerciële en educatieve doeleinden worden gebruikt en nooit zal worden doorgegeven aan derden zonder rechtsgeldige toestemming van de auteurs-rechthebbende(n), ook niet na afloop van deze overeenkomst. Evelien kan bij overtreding nooit aansprakelijk worden gesteld.

Vragen

Bij vragen over de algemene voorwaarden, kun je contact opnemen.